Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Source code java’ Category

Game tic tac toe

Đây là game Tic Tăc Toe, do mình viết bằng java.

Ý tưởng : game dùng cho 2 người chơi, sử dụng mãng 2 chiều (3×3) để lưu các ký tự do người dùng đánh vào.

– Trong game sử dụng 3 class :
+ Class Data : chứa thông số của trò chơi như : tên người chơi thứ 1, tên người chơi thứ 2, ký tự của người thứ nhất, ký tự của người thứ 2, vẽ ô 3×3, kiểm tra người thắng cuộc…
+ Class Play : trò chơi được bắt đầu.
+ Class Run : chạy thử chương trình
(Thực ra, ta không cần quá nhiều class như vậy, nhưng trong lập trình hướng đối tượng, việc phân mục rõ ràng từng thành phần, đối tượng xử lý cụ thể, sẽ giúp ta dễ dàng nâng cấp phần mềm về sau này).

—————————————————————–
Và sau đây là result :

[1][2][3]
[4][5][6]
[7][8][9]

Nhap ten nguoi choi thu 1 : MAN
Nhap ten nguoi choi thu 2 : JACKSON
Nhap ky tu nguoi choi thu 1 : FF
Chi duoc nhap 1 ky tu, nhap lai !
Nhap ky tu nguoi choi thu 1 : X
Nhap ky tu nguoi choi thu 2 : O
Day la trong choi Tic-Tac-Toe
Cach choi rat de, khong can huong dan ! 😀
MAN nhap so : 1
[X][2][3]
[4][5][6]
[7][8][9]
JACKSON nhap so : 3
[X][2][O]
[4][5][6]
[7][8][9]
MAN nhap so : 5
[X][2][O]
[4][X][6]
[7][8][9]
JACKSON nhap so : 9
[X][2][O]
[4][X][6]
[7][8][O]
MAN nhap so : 6
[X][2][O]
[4][X][X]
[7][8][O]
JACKSON nhap so : 8
[X][2][O]
[4][X][X]
[7][O][O]
MAN nhap so : 9
Vi tri nay danh roi MAN, danh vi tri khac !
MAN nhap so : 4
[X][2][O]
[X][X][X]
[7][O][O]
MAN thang – xin chuc mung !

———————–

Download Source Code : Tại đây
Advertisements

Read Full Post »

Dạo này rãnh, ko có chuyện gì làm, ngồi code linh tinh…
——————-
Đây là trò chơi đẩy số có dạng như sau :
[1][3[5]
[7][8][6]
[4][2][ ]
nhiệm vụ của bạn là đẩy các số làm sau đó cho nó theo thứ tự như sau :
[1][2][3]
[4][5][6]
[7][8][ ]

– Ý tưởng, vẽ ra hai ma trận vuông, điền các số từ 1 đến 8 vào đó, ma trận thứ nhất dùng để đảo số và người chơi sẽ tương tác vào, ma trận thứ 2 dùng để lưu giá trị chuẩn là
[1][2][3]
[4][5][6]
[7][8][ ]
– Người chơi dùng các phím
A : để đẩy số sang trái
D : để đẩy số sang phải
W : để đẩy số lên trên
S : để đẩy số xuống dưới
Trò chơi sẽ kết thúc và bạn là người thắng cuộc, nếu số tại các phần tử ở 2 ma trận bằng nhau

Nhap ten cua ban : Man
————————————
Chao Man
Day la tro choi day so, ban dung phim ‘A’,’D’,’W’,’S’
De day cac so ‘Trai’ ‘Phai’ ‘Len’ ‘Xuong’ tuong ung
Tro choi ket thuc va ban la nguoi chien thang khi
Cac so duoc day theo dung thu tu !
CHUC Man MAY MAN !!!
————————————
Tro choi bat dau !
[8][1][2]
[ ][7][5]
[4][3][6]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : x
[8][1][2]
[ ][7][5]
[4][3][6]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[8][1][2]
[4][7][5]
[ ][3][6]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[8][1][2]
[4][7][5]
[3][ ][6]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[8][1][2]
[4][ ][5]
[3][7][6]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[8][ ][2]
[4][1][5]
[3][7][6]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[ ][8][2]
[4][1][5]
[3][7][6]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[4][8][2]
[ ][1][5]
[3][7][6]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[4][8][2]
[3][1][5]
[ ][7][6]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[4][8][2]
[3][1][5]
[7][ ][6]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[4][8][2]
[3][1][5]
[7][6][ ]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[4][8][2]
[3][1][ ]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[4][8][ ]
[3][1][2]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[4][ ][8]
[3][1][2]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[ ][4][8]
[3][1][2]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[3][4][8]
[ ][1][2]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[3][4][8]
[1][ ][2]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[3][ ][8]
[1][4][2]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[ ][3][8]
[1][4][2]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[1][3][8]
[ ][4][2]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[1][3][8]
[4][ ][2]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[1][ ][8]
[4][3][2]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[1][8][ ]
[4][3][2]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[1][8][2]
[4][3][ ]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[1][8][2]
[4][ ][3]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[1][ ][2]
[4][8][3]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[1][2][ ]
[4][8][3]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[1][2][3]
[4][8][ ]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[1][2][3]
[4][ ][8]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[1][2][3]
[4][6][8]
[7][ ][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[1][2][3]
[4][6][8]
[ ][7][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[1][2][3]
[ ][6][8]
[4][7][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[1][2][3]
[6][ ][8]
[4][7][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[1][2][3]
[6][7][8]
[4][ ][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[1][2][3]
[6][7][8]
[ ][4][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[1][2][3]
[ ][7][8]
[6][4][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[1][2][3]
[7][ ][8]
[6][4][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[1][2][3]
[7][4][8]
[6][ ][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[1][2][3]
[7][4][8]
[6][5][ ]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[1][2][3]
[7][4][ ]
[6][5][8]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[1][2][3]
[7][ ][4]
[6][5][8]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[1][2][3]
[7][5][4]
[6][ ][8]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[1][2][3]
[7][5][4]
[ ][6][8]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[1][2][3]
[ ][5][4]
[7][6][8]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[1][2][3]
[5][ ][4]
[7][6][8]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[1][2][3]
[ ][5][4]
[7][6][8]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[1][2][3]
[7][5][4]
[ ][6][8]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[1][2][3]
[7][5][4]
[6][ ][8]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[1][2][3]
[7][5][4]
[6][8][ ]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[1][2][3]
[7][5][ ]
[6][8][4]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[1][2][3]
[7][ ][5]
[6][8][4]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[1][2][3]
[7][8][5]
[6][ ][4]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[1][2][3]
[7][8][5]
[6][4][ ]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[1][2][3]
[7][8][ ]
[6][4][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[1][2][3]
[7][ ][8]
[6][4][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[1][2][3]
[ ][7][8]
[6][4][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[1][2][3]
[6][7][8]
[ ][4][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[1][2][3]
[6][7][8]
[4][ ][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[1][2][3]
[6][ ][8]
[4][7][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[1][2][3]
[ ][6][8]
[4][7][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[1][2][3]
[4][6][8]
[ ][7][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[1][2][3]
[4][6][8]
[7][ ][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[1][2][3]
[4][ ][8]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[1][2][3]
[4][8][ ]
[7][6][5]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[1][2][3]
[4][8][5]
[7][6][ ]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : D
[1][2][3]
[4][8][5]
[7][ ][6]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : S
[1][2][3]
[4][ ][5]
[7][8][6]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : A
[1][2][3]
[4][5][ ]
[7][8][6]
Nhap ky tu ‘A’ ‘D’ ‘W’ ‘S’ : W
[1][2][3]
[4][5][6]
[7][8][ ]

XIN CHUC MUNG, BAN DA CHIEN THANG !

Download Source Code : Tại đây
Sau khi down về, giải nén, chạy file run.bat nhé

Read Full Post »